Ekonomska fakulteta katoliškega inštituta

Klasični študij na ekonomski fakulteti za pravo in poslovne vede s temelji razvojne in raziskovalne dejavnosti družboslovja in humanističnih ved, je bila v Sloveniji prvič ustanovljena 2010 v Ljubljani. Predstavlja skupnost učenjakov , profesorjev, študentov, ki z skupnimi močmi ohranjajo raziskovalno vedenje, v humanistični etiki pa je poseben poudarek na potrebah in priložnostih skupnostih. V svojem programu ekonomska fakulteta omogoča tudi diplomski, pol diplomski magistrski in doktorski študij ekonomije, poslovnih ved in Management.

ekonomska fakulteta

Ekonomska fakulteta nudi uspešnim študentom naziv Univerzitetni diplomirani ekonomist. Izobraževalni čas traja tri leta in ima obseg 180 točk in je usklajen s pravili bolonjskega procesa zato nudi tudi nadaljnji študij na vseh evropskih fakultetah, ki imajo ta proces. Celoten učni program, ki ga ponuja ekonomska fakulteta poskuša študente spodbujati k etičnem odločanju, h krepitvi sposobnosti javnega nastopanja, obvladanju govorjenja poslovne angleščine in k sodelovanju svetovnih katoliških univerz.

Dandanes brez dobre izobrazbe ne prideš na velika mesta, in do visokih ciljev. So možnosti, da lahko vendar malo več izobrazbe še nikomur ni škodilo. Odpira nam široke možnosti in olajšajo sprejemanje pomembnih odločitev. Ekonomska fakulteta svojim študentom daje pogled klasične in poslovne izobrazbe, dodatnega izobraževanja, privzgajanje vrednot in morale ter možnost široke mreže povezav v sklopu katoliških univerz. Torej izobraževanje, ki ga nudi v sklopu fakultete za pravo in poslovne vede je še dodatno nadgrajen in posodobljen, ki nato omogoča široko možnost izobrazbe na vseh področjih pod zajemom poslovnega okolja in omogoča širjenje obzorij in pridobivanje znanja. Torej če vas zanima smer, ki jo ponuja ekonomska fakulteta katoliškega študija v Ljubljani in mislite da je to sodeč po vašem znanju ter zanimanju prava odločitev, se nikar ne bati in se prijavite. Znanja nikoli ni preveč, saj je vsaka stvar, ki jo spoznamo za nekaj koristna, če ne zdaj pa čez nekaj časa kasneje. Vsak ima moč spremeniti svet na bolje, če le želi.

Rate this post