Učinkovita biološka greznica za zbiranje in čiščenje odpadnih vod

Biološka greznica, zasnovana brez pretoka, predstavlja zaprt sistem, namenjen izključno zbiranju odpadnih voda na objektih, kot so vikend hiše, brunarice in drugi nestalno oz. občasno uporabljeni objekti. Dvo- ali tri-prekatna izvedba biološke prekatne greznice s pred-pripravljenim pretokom omogoča nadgradnjo v čistilno napravo SBR. Ta izvedba je namenjena tako novogradnjam kot tudi nadgradnjam obstoječih greznic pri stanovanjskih hišah oz. stalno uporabljenih objektih. Cenik je odvisen od velikosti oz. zmogljivosti, pri čemer je mogoče pridobiti sofinanciranje iz Eko Sklada.

Greznica

Tri prekatne pokončne EKO greznice opravljajo prvo fazo čiščenja odpadnih vod. Gre za samostojno napravo v standardni biološki obremenitvi, ki ponuja možnost nadaljnjega čiščenja vode. Na drugi stopnji čiščenja se lahko izvaja s peščenim filtrom ali rastlinsko čistilno napravo. Dvo ali tri prekatne Ekoplast ležeče greznice so popolnoma pripravljene in opremljene z vtokom ter iztokom. V rezervoarju je že vse pripravljeno za morebitno nadgradnjo v čistilno napravo SBR (Sequencing Batch Reactor).

Značilnosti greznic Ekovoda

Dvo prekatne greznice Ekooda odlikuje odlična vzdržljivost, enostavna namestitev zaradi majhne teže in kompaktnih dimenzij. To jih naredi učinkovite za čiščenje odpadnih vod. Peščeni filter predstavlja sekundarno čiščenje odpadne vode, deluje kot druga stopnja čiščenja pri tri prekatnih greznicah ali čistilnih napravah. Filter združuje filtriranje in biološki proces čiščenja s pomočjo bioloških organizmov.

Triprekatne biološke greznice

Greznica je ključna za prvo stopnjo čiščenja odplak in deluje kot samostojna naprava za standardno ali neredno biološko obremenitev, s končno obdelavo odpadne vode v drugi fazi čiščenja. Septik je sestavljen iz ene kompaktne polipropilenske plošče, vodotesne plastične posode, razdeljene na tri komore. Prvi prekat služi za usedanje grobih delcev in sedimentacijo biološkega blata, medtem ko se v drugih dveh komorah voda bistri. Odpadna voda, ki ni biološko čista, se umakne iz greznice v biofilter ali ponikalnico, zlasti pri manjših obremenitvah.

Vgradnja triprekatne biološke greznice

Biološka greznica je običajno postavljena pod terenom in zasnovana kot samonosna konstrukcija. Vgradnja na območjih brez visoke ravni podtalnice je preprosta, pri čemer se zasip izvede, ko je greznica napolnjena z vodo. V primeru podzemne vode je potrebna dodatna statična zaščita greznice po posvetovanju s proizvajalcem. Greznica vključuje povezovalne prelivne sifone z dovodnimi in izhodnimi cevmi. Proizvajalec zagotavlja garancijske in servisne storitve ter dodaja biološki aktivator za greznice, veljaven eno leto.

Zahteve za delovanje triprekatne biološke greznice

Delovanje temelji le na vizualnem pregledu postopka čiščenja in ne zahteva stalne strokovne službe. Stabilizirano blato se lahko odstrani z vključitvijo v kompost ali odvozom komunalnega podjetja pooblaščenega za to.

Raznolike greznice za učinkovito odpadno vodo

Greznica je namenjena zbiranju fekalne oziroma odpadne vode v stanovanjskih hišah in vikendih, kjer ni možna priključitev na javno kanalizacijo. Obstajajo različne vrste greznic, med njimi zbiralne (brez prekatov), dvoprekatne in triprekatne, ki imajo pripravljene vtoke in/ali iztoke.

Zbiralniki za odpadno vodo za manjša gospodinjstva

Zbiralnik za odpadno vodo je idealen za manjša gospodinjstva, kot so vikend hiše, brunarice ali nestalno naseljeni objekti. Namenjen je tistim, ki zaradi oddaljenosti ne morejo biti priključeni na centralno čistilno napravo, hkrati pa imajo premajhen dotok odpadne vode. Zbiralniki so vodotesni, kar učinkovito ščiti okolico pred onesnaženjem, in so na voljo v modri ali črni barvi.

Prednosti kvalitetnih greznic

Kakovostne greznice so izdelane iz polietilena (PE-HD) po standardu EN 12 566-1, kar zagotavlja visoko kakovost. Robustna izvedba, izdelana z rotacijskim proizvodnim postopkom, omogoča 50-letno garancijo na obstojnost materiala. Greznice so popolnoma vodotesne, stabilne ter omogočajo enostavno vgradnjo tudi na težavnih terenih, brez potrebe po težkih gradbenih dvigal.

Enostavna kontrola in ponovna uporaba greznic

Greznice omogočajo enostavno kontrolo polnosti skozi pokrov rezervoarja. Po potrebi jih je mogoče pomiti, kar omogoča njihovo ponovno uporabo kot zbiralnika deževnice, dodatno poudarjajoč njihovo vsestranskost.

Zanesljiva rešitev za odpadne vode

Dvokomorne biološke greznice Eko voda s prostorninami 2000l in 3000l predstavljajo izjemno ugodno rešitev za obdelavo odpadnih voda. Greznice so dvokomorne in odlikuje jih visoka vzdržljivost, dosežena z uporabo ojačitvenih reber pri izdelavi.

Te greznice se uvrščajo med najugodnejše dvokomorne biološke greznice na slovenskem trgu. Poleg ugodne cene izstopajo zaradi brezšivne izdelave, enostavne namestitve zaradi majhne teže in kompaktnih dimenzij ter zanesljive uporabe za širok spekter potreb.

Rate this post