Krediti v švicarskih frankih – sprejeta ničnost s strani Vrhovnega sodišča

V Sloveniji je bila nedavno sprejeta sodba vrhovnega sodišča, ki priznava ničnost kreditnim pogodbam v švicarskih frankih. Preberite si več na naslovu: https://www.visokaodskodninaplaninsec.com/krediti-v-svicarskih-frankih/. Do te sodbe je prišlo zaradi posameznih primerov, vendar se uporablja enaka pravna podlaga za vse kreditojemalce. To pomeni, da je treba za vsako kreditno pogodbo posebej utemeljiti, da se uporablja enaka sodna odločba. Vendar pa ta ničnost velja samo za tiste, ki še niso odplačali svojih kreditov. Za tiste, ki so že odplačali svoje kredite, še ni bila sprejeta precedenčna sodna odločba. Vrhovno sodišče je nedavno sprejelo sodno odločbo, ki ugotavlja ničnost kreditnih pogodb v švicarskih frankih. Ta sodba se nanaša na primere, kjer so kreditojemalci bili slabo obveščeni o vseh posledicah in drugih pomembnih podrobnostih, ki zadevajo kreditne pogodbe v švicarskih frankih. Kot posledica tega, so te kreditne pogodbe razglašene za nične. Je pa treba poudariti, da se ta sodba zaenkrat nanaša le na tiste kreditne pogodbe, ko krediti v švicarskih frankih še niso bili v celoti odplačani.

Krediti v švicarskih frankih

Banke začenjajo izvensodna pogajanja

Pomembno je poudariti, da gre v tem primeru za posamične primere in ne za kolektivno pravno zadevo. To pomeni, da bo treba vsako kreditno pogodbo posebej proučiti in obravnavati, da se doseže, da krediti v švicarskih frankih kreditojemalcem ne bi bili več v tako breme. Kljub temu pa se lahko pri vseh kreditnih pogodbah, sklenjenih v švicarskih frankih, sklicevati na sprejeto precedenčno sodno odločbo Vrhovnega sodišča RS. Banke se zaradi te sodbe bojijo, da bodo izgubile tudi v drugih podobnih primerih, zato želijo začeti izvensodna pogajanja s pravniki. Pomembno je, da se premoženjsko-pravni zahtevek pravilno in strokovno pripravi. Krediti v švicarskih frankih so končno dočakale svoj sodni epilog. Ugotovljeno je bilo, da so banke pri sklepanju teh pogodb ravnale neprevidno in zavajajoče glede na potrošnike. Krediti v švicarskih frankih bodo tako po dolgih letih prišli do epiloga. Krediti v švicarskih frankih so bili neustrezno predstavljeni, pri ponujanju kreditnih pogodb v švicarskih frankih banke niso ustrezno posredovale vseh informacij o posledicah in okoliščinah, ki se lahko pojavijo. Če bi banke ob sklenitvi teh pogodb ustrezno in strokovno pojasnile valutna tveganja ter omogočile razumevanje vseh pravic in obveznosti potrošnikov, zagotovo ne bi sklenili teh kreditnih pogodb.

Nepoštena ponudba bank in pomanjkljivo pojasnjevanje posledic potrošnikom

Pravna osnova za razglasitev ničnosti posojilnih pogodb v švicarskih frankih temelji predvsem na ugotovitvi, da banka ni izpolnila svoje dolžnosti pojasnjevanja kreditne pogodbe v tujem CHF na zadovoljiv in razumljiv način do potrošnika. Poleg tega se šteje za nepošteno, da so banke sploh ponudile kredite v tujem CHF potrošnikom, saj so ti predstavljali valutno tveganje z neomejenim možnostjo povečanja. Sprememba valute je imela vpliv na povečanje pogodbene obveznosti potrošnika do banke, kar je pomenilo, da so potrošniki plačevali več kot je bilo prvotno določeno v sklenjeni kreditni pogodbi. Banke so z ustreznimi informacijami in pojasnili pomanjkljivo posredovale vse pomembne podrobnosti ter pravice in obveznosti, kar je potrošnikom otežilo razumevanje situacije. Banke bi morale potrošnikom na jasen in razumljiv način predstaviti pravice in obveznosti, ki izhajajo iz kreditne pogodbe v švicarskih frankih. Ključni element sodbe glede kreditne pogodbe v švicarskih frankih je ugotovitev, da je med banko in kreditojemalcem obstajalo pomembno neravnotežje. Posledično kreditojemalec ni bil zmožen v celoti razumeti posledic, ki jih prinaša sklenitev posojilne pogodbe v valuti CHF.

Uveljavljanje pravic s pomočjo izkušene odvetniške pisarne

Pravno svetovanje in pomoč pri kreditih v švicarskih frankih je na voljo posameznikom, ki so se zaradi sklenitve takega kredita znašli v težavah. S pomočjo odvetnika je mogoče priti do možnosti tožbe, ki lahko reši njihove težave. Pravna pisarna bo posameznikom nudila strokovne nasvete glede možnosti in pravnih vidikov tožbe v zvezi s krediti v švicarskih frankih. Pomagali bodo razumeti pravice in možnosti za pravno ukrepanje ter ocenili izid tožbe. Prav tako bodo pomagali pri analizi primera in zbiranju ustrezne dokumentacije ter dokazov, ki podpirajo trditve posameznika. To vključuje pregled kreditne pogodbe, relevantne komunikacije z banko, informacije o gibanju tečaja švicarskega franka in druge relevantne dokumente.

5/5 - (1 vote)