Zavarovanje terjatev je smiselno za zaščito finančnega stanja vašega podjetja

Vsak podjetnik mora za uspešno poslovanje kdaj pa kdaj pomisliti tudi na zaščito svojega vira prihodka. Verjetno se je že kdaj zgodilo, da kupec zaradi teh ali onih razlogov ni mogel (po)plačati svojega nakupa, zato je podjetje ostalo brez plačila. Zavarovanje terjatev omogoča podjetjem zaščito pred točno takšnimi plačilno nesposobnimi kupci. To pa še ni vse. Zakaj je še pametno, da uporabljate zavarovanje terjatev in kakšni so plusi takšnega zavarovalnega produkta? V nadaljevanju boste pridobili nekaj bistvenih informacij, ki si jih je vredno zapomniti, če imate v lasti podjetje, ki si za prihodnost nadeja varnega domačega in mednarodnega poslovanja. Preberite si več na to temo, saj že star pregovor pravi, da »od viška ne boli glava.«

Terjatve so…

Za tiste, ki še uvajate v podjetniško terminologijo, je za začetek dobro, da razjasnimo sam pojem terjatev. Terjatve so glede na premoženjsko-pravna in druga razmerja zasnovane pravice do zahteve po plačilu blaga, dobave izdelka ali oprave storitve. Na primer, če oz. ko podjetje opravi svoje delo ali pa izdela in proda nek proizvod, izstavi račun. Vsak račun ima določen rok plačila. In dokler ni tak račun poravnan, smatramo to zahtevo po plačilu kot terjatev.

Odlog plačila

Terjatve lahko nastanejo zaradi dinamike v poslovno-pravnem procesu. Sila redki so posli, pri katerih pride istočasno do izpolnitve naročila in plačila računa, zato dandanes večina podjetij posluje z odloženim plačilom. Poznamo različne plačilne roke. Ti znašajo od 30 do 90 ali več dni. Na ta način se oblikujeta dve obliki terjatev. Dolgoročna terjatev je terjatev, katere plačilo zapade v obdobju, daljšem od enega leta. Za kratkoročno terjatev pa velja, da zapade v obdobju, ki je krajše od enega leta.

Vsak račun za opravljeno storitev oz. prodan produkt ima določen rok plačila.

Za vsako terjatev se lahko pojavi dvom, da ne bi bila plačana v dogovorjenem roku ali pa da kupec svojega nakupa ne bi plačal v celoti. Zaradi tega lahko pride do spora med upnikom in dolžnikom. Temu pa se lahko spretno izognete, če se odločite za zavarovanje terjatev.

Zakaj je dobro zavarovati terjatve?

Nekatera uspešna podjetja se pred zamudami plačnikov oz. neplačanim terjatvam zavarujejo na način, da od strank zahtevajo avansno plačilo. Tega pa si na žalost ne morejo privoščiti vsi, zato je potrebno iskati alternative. Še enkrat. Ko govorimo o zavarovanju terjatev, pravzaprav govorimo o zavarovalnem produktu, ki zaščiti podjetje pred plačilno nesposobnostjo kupcev. Če pride do te neljube situacije zaradi likvidnostnih težav ali nastopa insolvenčnega dogodka, bo v primeru zavarovanja terjatev na vašo stran stopila zavarovalnica. Ta bo poskrbela za povrnitev neporavnanih terjatev skupaj s stroški izterjave. V takšnih primerih je dobro, da imate za svoje podjetje izdelan ustrezen zavarovalni program, saj so tveganja neplačila prenesena neposredno na izbrano kreditno zavarovalnico.

Zaupanja vreden posrednik

Pri tem vam bo zagotovo v največjo pomoč spletna stran vodilnega specializiranega posrednika v regiji, ki vam bo skozi analizo kreditnih tveganj pripravil optimalno zavarovalno strategijo glede na vaš poslovni model. Alpha Credo namreč nudi svojim klientom strokovno ter ažurno zavarovalno administracijo. Poleg tega vam bodo strokovnjaki na voljo pri reševanju škod, za vas pa bodo izvajali tudi zavarovalni kontroling. Ponujene rešitve s področja upravljanja kreditnega tveganja bodo pripomogle k izboljšanju vaše poslovne strategije in financiranju vašega tekočega obratovanja.

Zavarovanje terjatev je smiselno za vsa podjetja, ki poslujejo v domačem in mednarodnem okolju.

Zavarovanje terjatev je zelo pomembno, morda celo bolj kot ostale oblike premoženjskega zavarovanja, saj so neljube zamude pri plačevanju, stečaji ter prisilne poravnave precej pogostejši pojavi, kot pa škodni dogodki, kot so denimo požari ali potresi, ki prizadenejo vašo nepremičnino.

Od česa je odvisen strošek zavarovanja terjatev?

Strošek zavarovanja vaših terjatev je odvisen od:

– Velikosti podjetja,
– panoge dejavnosti,
– geografske in velikostne razpršenosti portfelja kupcev,
– števila kupcev in njihovih kreditnih bonitetnih ocen,
– preteklega škodnega dogajanja.

Kdaj se je smiselno odločiti za zavarovanje terjatev?

Zavarovanje terjatev je zavarovalniški produkt, ki je smiseln za vsa podjetja, katera s svojimi kupci poslujejo na odprt način v domačem in mednarodnem okolju. Za vaše podjetje bo dobro, da si zagotovite alternativne instrumente za zavarovanje plačila pri izvedbi različnih projektnih poslov.

Sklep

Za vaše podjetje je ključnega pomena, da zaposlite nekoga, ki se spozna na kreditna tveganja, saj lahko terjatve predstavljajo velik del sredstev vašega podjetja. V primeru, da do tega ne pride, je najbolje, da se obrnete na uveljavljenega in zaupanja vrednega ponudnika takšnih storitev, torej svetovanja glede kreditnih tveganj in za zavarovanje terjatev. Podjetje Alpha Credo vam bo zagotovo v veliko pomoč. V svetu podjetništva je pač tako, da preživijo le najboljši in tisti, ki se znajo povezovati z najboljšimi. Zato ne čakajte in ukrepajte še danes. Morda bo jutri že prepozno. Pridobite si osnovno znanje o tem, kaj pomeni zavarovanje terjatev, saj bo vaše poslovanje veliko bolj varno. Na ta način se boste izognili nepotrebnim prevaram, ki lahko negativno vplivajo na stabilno finančno situacijo vašega podjetja. Poleg tega pa bo takšno znanje oz. sodelovanje s ponudnikom pomenilo veliko naložbo za vašo prihodnost.

Rate this post