TOPLOTNE ČRPALKE SO OKOLJU PRIJAZEN NAČIN OGREVANJA

Vas zanima, kateri način ogrevanja je hkrati cenovno ugoden in nezahteven za vzdrževanje? To je ogrevanje s pomočjo toplotne črpalke, ki je poleg prvih dveh pozitivnih lastnosti še prijazno za okolje. Ta vrsta ogrevanja izkorišča obnovljive vire energije, kar pomeni nižjo emisijo CO2 v primerjavi z ostalimi energenti. Prav tako pa je samo vzdrževanje črpalke relativno enostavno, saj ni potrebe po tedenskem ali celo dnevnem vzdrževanju, pa tudi s pripravo goriva ni dodatnega dela (kot je npr. nošenje drv, nasipanje peletov,…). Tudi sama uporaba toplotne črpalke je enostavna, ob zagonu zahteva nastavitev ogrevalne krivulje, pred prvo zimo pa nastavitev želene temperature, to pa je pravzaprav celotno delo, saj kasneje spreminjanje nastavitev ni več potrebno.

toplotne črpalke

Različne vrste toplotnih črpalk, glede na toplotni vir
Toplotna črpalka za delovanje izkorišča obnovljive zemeljske vire, zato je okolju prijazna. Najbolj znan toplotni vir je energija zunanjega zraka, sem pa sodita še energija shranjena v podtalnici in v zemlji. S tem dobimo tri vrste črpalk, to so toplotne črpalke zrak/voda, voda/voda in zemlja/voda, poimenovanje se torej nanaša na toplotni vir, ki se uporablja. Najučinkovitejša je črpalka, ki koristi podtalnico, saj je njena temperatura v večini primerov preko celega leta nad 10°C. Vendar pa je za izkoriščanje tega toplotnega vira, potrebno imeti zadostno količino podtalnice na globini do 20 metrov.

Potrebna moč toplotne črpalke
Ta je definirana s toplotnimi izgubami objekta, kar je pri novogradnjah že izračunano, pri obstoječih objektih pa je možen naknadni izračun na podlagi povprečne porabe goriva za ogrevanje in sanitarne vode v prejšnjih letih. Povsem konkretno to pomeni, da moramo pri ogrevanju s kurilnim oljem letno porabo deliti s faktorjem 250, nato nam dobljeno število pove potrebno moč toplotne črpalke. Izračun pa je možen tudi, ko gre za starejše objekte, le da je tisti postopek zahtevnejši, saj je potrebno upoštevati še toplotno prevodnost izolacijskih materialov in debelino teh. V celoten izračun potrebne moči toplotne črpalke, moramo poleg toplotnih izgub objekta, upoštevati še energijo za ogrevanje sanitarne vode. V osnovi velja, da je k izračunani moči toplotne črpalke, potrebno prišteti dodatnih 200 do 250 W na osebo za samo ogrevanje sanitarne vode. Ta dodatek je še posebej pomemben pri pasivnih in nizkoenergijskih hišah, kjer znaša ogrevanje sanitarne vode tudi do 40% vse porabljene energije.

Kaj izbrati, črpalko z vgrajenim bojlerjem ali brez?
V današnjem času so v porastu kompaktne notranje enote, ki imajo vgrajen bojler za sanitarno vodo, v primerjavi z osnovnimi notranjimi enotami, ki imajo ostale komponente v kotlovnici. Prednost prvih je, da zavzamejo malo prostora, imajo vse enote hidravlično usklajene in so lahko cenejše z vidika skupne izvedbe. Včasih pa je boljša druga izbira, ker ima manjše dimenzije notranje enote (ostalo je namreč v kotlovnici), predstavlja lažji vnos v prostor zaradi manjše velikosti posameznih elementov in omogoča kombiniranje nove toplotne črpalke z obstoječim ogrevalnim sistemom. Izbira je torej odvisna od želja strank, prav tako pa je odvisna od njihovih prostorov in obstoječega ogrevalnega sistema. Obe možnosti sta enako kvalitetni, zato je izbira najbolj odvisna od želja in prostorov posameznih strank.toplotne črpalke

Ali so toplotne črpalke primerne za ogrevanje z radiatorji?
Za ogrevanje objektov, ki imajo vgrajene radiatorje, so primerne tudi toplotne črpalke brez težav. Navadno pa se pri novogradnjah uporabljajo talno, stensko ali stropno ogrevanje, ki je energetsko bolj učinkovito. Kljub temu pa je tudi ogrevanje z radiatorji primerno, zato pri vgradnji toplotne črpalke ni potrebna zamenjava celotnega ogrevalnega sistema. Prav tako pa za ogrevanje z radiatorji v večini primerov ni potrebna visokotemperaturna toplotna črpalka, zaradi kontinuiranega ogrevanja prostorov. Tako lahko za obstoječ ogrevalni sistem, nabavite povsem običajno toplotno črpalko, ki ima ustrezno moč.

Nasveti za optimalno učinkovitost vaše toplotne črpalke
V primeru neupoštevanja, se lahko učinkovitost toplotne črpalke zmanjša tudi do 20%. V nadaljevanju si preberite nekaj napotkov, čemu se je pri ogrevanju s toplotno črpalko dobro izogniti. Ponoči ne nastavljajte velikega znižanja temperature in ne ugašajte črpalke, prav tako pa ne pripirajte ventilov ogrevalnih teles in le-teh tudi ne zakrivajte s predmeti ali tkaninami. V primeru talnega ogrevanja, ne nameščajte večjih tepihov na površine s talnim ogrevanjem. Pomembno je še, da izberete ogrevanje po vremensko vodeni krivulji, namesto ogrevanja po konstantni ogrevalni krivulji.

Če boste za ogrevanje vašega doma izbrali primerno toplotno črpalko in boste upoštevali vse napotke primerne uporabe, vam bo vaša toplotna črpalka zagotovo služila dolga leta, pri tem pa ohranjala vaš dom topel.

Rate this post